I denne videoen tar vi for oss den primitive datatypen char, samt klassen String som lar oss behandle strenger av tekst.