Dette er den siste videoen som omhandler primitive datatyper, og i denne videoen går vi i gjennom boolske verdier, eller booleans, samt if-else-setninger.