I denne videoen går jeg igjennom oppgavene i øving 1 og forklarer litt rundt disse. Lykke til!

Øvingen kan lastes ned [url=http://minus.com/lo1oqKFE0ojuU]her[/url].