I denne videoen går jeg igjennom mitt løsningsforslag til oppgave 1 i øving 1.