I denne videoen går jeg igjennom mitt løsningsforslag til oppgave 2 i øving 1.