I denne videoen går jeg igjennom mitt løsningsforslag til oppgave 3 i øving 1.