Vi ser på et annet viktig konsept som ofte brukes i mange grener av matematikk.
Absoluttverdien kan ses på som "størrelsen" til en verdi.

Hvis man for eksempel ser på vektorer, så er absoluttverdien sett på som lengden til vektoren.
Dette kommer vi tilbake til i senere videoer, og er ikke så viktig akkurat nå.