Vi ser på hvordan vi ganger noe med en parantes, og hvordan vi ganger sammen to paranteser.