Vi ser på eksponentuttrykk som på mange måter ser like ut, men som gir veldig forskjellige svar.