Vi ser på eksponentuttrykk med samme grunntall, i en brøk.