Vi ser på hva som skjer når en hel brøk skal opphøyes i en eksponent.