Vi ser på regnerekkefølge. Dette er et av de aller viktigste tingene å ha klart, enten du går på barneskole, eller jobber på doktorgrad. Den brukes i absolutt alle grener av matematikken.