Vi bruker enhetssirkelen for å få en forståelse for hvorfor trigonometriske likninger har så mange løsninger.