Vi tar innledningsvis for oss noen begreper som er viktig å kunne når man fører bevis, og det er implikasjoner.