Vi skal lære om matematisk induksjon, og hvordan vi fører induksjonsbevis. Dette er en bevismetode som føres på følgende måte:

Start med å bevise at påstanden $P_n$ er sann for grunntilfellet.
Anta at påstanden $P_k$ holder for en tilfeldig verdi av $k$.
Bevis at påstanden holder for $P_{k+1}$ gitt at $P_k$ er sann.

I dette første eksempelet, skal vi bevise at summen av alle positive heltall opp til n, kan skrives som $\frac{n(n+1)}{2}$.