Bevisføring

Induksjonsbevis 1


Vi skal lære om matematisk induksjon, og hvordan vi fører induksjonsbevis. Dette er en bevismetode som føres på følgende måte: Start med å bevise at påstanden $P_n$ er sann for grunntilfellet. Anta at påstanden $P_k$ holder for en tilfeldig verdi av $k$. Bevis at påstanden holder for $P_{k+1}$ gitt at $P_k$ er sann. I dette første eksempelet, skal vi bevise at summen av alle positive heltall opp til n, kan skrives som $\frac{n(n+1)}{2}$.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.