Derivasjon

Derivasjon 8 - Konstant ganger variabel (Eldre versjon)


Vi ser på regelen for å derivere funksjoner som består av en konstant multiplisert med variabel. Generelt: [tex]f(x) = k cdot g(x) Right f^{ iny prime}(x) = k cdot g^{ iny prime}(x)[/tex] Altså, konstanten settes utenfor funksjonen, og blir med videre, uendret.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.