Derivasjon

Derivasjon, oppgave 6 - Produktregel


Vi deriverer funksjonen [tex]f(x) = x^2 e^{2x}[/tex], og her må vi bruke produktregelen, samt noen regneregler for derivasjon. Deriblant hvordan man deriverer [tex]e^{kx}[/tex] der [tex]k[/tex] i dette tilfellet er 2

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.