Funksjoner

Funksjoner 1 - Hva er en funksjon?


Vi ser på hva en funksjon egentlig er, og hvordan funksjoner oppfører seg og opererer. Så hva er egentlig [tex]f(x)[/tex]? Dette er den mest brukte funksjonsnoteringen, fordi ordet "funksjon" begynner på [tex]f[/tex] både på engelsk og norsk, og fordi bokstaven [tex]x[/tex] er den mest brukte variabelnotasjonen. En funksjon lar deg bytte ut [tex]x[/tex] med et [b]tall[/b], og produserer dermed den funksjonsverdien som hører til det [b]tallet[/b]. Av definisjonen av en funksjon kommer også regelen om at en [tex]x[/tex]-verdi KUN skal gi EN løsning for [tex]f(x)[/tex].

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2013-11-04

i liek

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.