Funksjoner

Funksjoner 3 - Nullpunkt, f(x)=0


Vi ser på hva funksjonenes nullpunkt er. Nullpunkt er punkter der grafen skjærer x-aksen. Vær VELDIG obs! Når grafen skjærer x-aksen, så er f(x)=0, fordi da har den null høyde i forhold til y-aksen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.