Grenseverdier

L'Hôpital 3


Vi løser en ny grense ved hjelp av L'Hôpitals regel.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2012-09-18

Når du setter inn u-->0 på slutten, glemmer du da at det skal deles på 1? Så svarer blir pi/1 eller skal svaret bli pi? I så fall, hvor blir 1 tallet i nevner av når u-->0 ?

Anonym 2012-09-18

Glem forrige kommentar om hvor 1 i nevner ble av. Hehe. Altfor trøtt. Legger vekk matten for kvelden nå kjenner jeg. Hehe. Flott side. Til stor hjelp!

Aleksander 2012-09-19

Det kan skje den beste!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.