Grenseverdier

Rasjonale funksjoner 2 - Asymptoter, eksempel


Vi tar et eksempel på en rasjonal funksjon som har en vertikal asymptote.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2014-05-19

Tusen takk for gode videoer! Nå skjønner jeg endelig hvordan jeg skal løse en oppgave der jeg blir spurt om å finne både den vertikale og den horisontale asymptoten!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.