Likninger Og Ulikheter

Andregradsformelen - Oppgave 1


Vi løser en andregradslikning ved hjelp av andregradsformelen. [tex]x^2-5x+6 =0[/tex] Vi tar også en titt på hvordan vi kan faktorisere uttrykket [tex]x^2-5x+6[/tex] når vi har funnet nullpunktene til denne funksjonen. For å faktorisere en andregrads funksjon tar vi utgangspunkt i [tex]ax^2+bx+c[/tex] kan skrives som [tex]a(x-x_1)(x-x_2)[/tex] der [tex]x_1[/tex] og [tex]x_2[/tex] er [tex]x[/tex]-verdiene til nullpunktene.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.