Likninger Og Ulikheter

Andregradsformelen - Oppgave 2


Vi bruker andregradsformelen for å løse en ny andregradslikning. [tex]2x^2+2x-12=0[/tex] I dette tilfellet demonstreres to forskjellige metoder vi kan løse likninga på. Vi kan naturligvis bare hoppe rett på sak, og løse likninga med de verdiene vi har. Ellers kan vi faktorisere uttrykket siden alle ledd er delelig på 2.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2012-04-16

Et Jordstykke har form som et rektangel. Den lengste siden er tre ganger så lang som den korte. Arealet er 147m^2. Hvor lange er sidene? x ( x + 3) = 147 x^2 + 3x -147 = 0 x= -3 +/- kvadratrotten av (3^2) - 4 ganger med 1 ganger med (-147) x = -3+/- kvadratrotten av 9 - (-588) x = -3 +/- kvadratrotten av 597.... Kan du være så snill og hjelpe meg med denne oppgaven. Jeg har regnet så manger ganger men hver gang stopper jeg på grunnet kvadratrotregningen Takk på forskudd!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.