Likninger Og Ulikheter

Andregradslikninger med to ledd 1


Vi ser på andregradslikninger med to ledd. Vanligvis får vi andregradslikninger oppgitt på formen [tex]ax^2 + bx + c = d[/tex], men vi ser nå på tilfeller der [tex]b = 0[/tex] som gjør at førstegradsleddet faller bort, og vi sitter igjen med [tex]ax^2 + c = d[/tex]. Vi går da tilbake til metoden med å isolere x på den ene siden av likhetstegnet for å løse likningen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2012-09-08

[b]Veldig lærerike videoer du har! [/b] Et spørsmål til oppgaven på (05:53). Hvorfor ganger du ikke 2 med x^2 og 1, slik at du får 2x^2 + 2 =10?

Aleksander 2012-09-12

Dette er fordi vi er ute etter å få x alene. Hvis x står inni en parentes, så er det lettere å begynne med å flytte alt som står utafor parentesen. Man kan godt gjøre det som du sier også, men vi må fremdeles dele på 2 senere for å bli kvitt den. Uansett hvilken metode vi velger her, så får vi samme svar.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.