Likninger Og Ulikheter

Andregradslikninger med to ledd 2


Vi ser på hvis [tex]c[/tex]-leddet i en andregradslikning er lik null, slik at vi ender opp med [tex]ax^2+bx = d[/tex] Her tar vi hensyn til at begge de gjenværende leddene inneholder faktoren [tex]x[/tex], slik at vi kan faktorisere, og bruke produktregelen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.