Likninger Og Ulikheter

Noen spesielle likninger 2


Vi ser på likninga [tex]x^4-10x^2+9=0[/tex] og hvordan vi også kan løse denne fjerdegradslikninga ved hjelp av andregradsformelen. Denne gangen bruker vi substitusjon for å omskrive likninga. Ved å sette [tex]u=x^2[/tex] kan vi skrive om likninga til [tex]u^2-10u+9=0[/tex] som kan løses ved hjelp av andregradsformelen, for dette er jo tross alt en andregradslikning.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.