Oppgaver Og Løsningsforslag

Bestemt integral av cos(x)


Vi evaluerer det bestemte integralet [tex]int_0^{frac{pi}{2}}cos(x)dx[/tex] og finner arealet under grafen mellom de bestemte x-verdiene.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.