Vi ser på formlikhet mellom trekantene ABC og DEF. Vi finner forholdstallet mellom to av de sammenliggende linjene, og bruker dette forholdstallet for å finne lengden av de resterende linjene.