Oppgaver Og Løsningsforslag

Lineær Algebra - Egenverdi og egenvektor 1


Vi bruker diverse teknikker for å avgjøre om en vektor er en egenvektor tilhørende matrise A. Dette innebærer transponering av vektor. Vi bruker likningen $A \vec{x} = \lambda \vec{x}$ og ender opp med et likningssett som avgjør om det finnes en lambda-verdi som oppfyller likningssettet. Dersom ja, så er denne verdien en egenverdi for matrisen A, og vektoren er også en egenvektor for matrisen.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2012-08-02

Viktig å bemerke at ved transponering av matriser så vil de ikke bare roteres 90 grader - de vil også [b]speilvendes[/b] etter rotering! Det kommer ikke frem i matrisen som blir brukt i videoen, som er en [3 x 1]-matrise, men ved større matriser som f.eks. en [3 x 3]-matrise vil det ikke være tilstrekkelig å bare rotere den 90 grader.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.