Vi bruker litt viderekommen algebra for å løse likninga $k+1 = frac{dt}{d+p}$ med hensyn på variabelen $d$.