Oppgaver Og Løsningsforslag

Nullpunkt og definisjonsmengde til en funksjon


Vi ser på funksjonen [tex]f(x)=xsqrt{4-2x}[/tex] og finner nullpunktene og definisjonsmengden. Nullpunktene finner man ved å sette funksjonen lik null, og deretter løse likningen for [tex]x[/tex]. [tex]f(x) = 0[/tex] [tex]xsqrt{4-2x}=0[/tex] Definisjonsmengden er alle tall som kan settes inn for [tex]x[/tex] og gi et reelt tall for [tex]f(x)[/tex]. Her må vi ta hensyn til rottegnet, og at vi ikke kan ta kvadratroten av et negativt tall.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.