Vi ser på hvorfor det gir mening å "låne" når vi subtraherer.