Vi ser på to grunner til at 1 ikke kan anses for å være primtall.