Vi ser på noen av egenskapene til en sirkel. Sirkler er spesielle i forhold til mangekanter, fordi en sirkel kan sies å ha uendelig mange kanter, og ingen kanter i det hele tatt. Her kommer vi også inn på verdien pi.