Vi tar et eksempel på det å finne høyde og volum i en pyramide. Høyda kan vi i dette tilfellet finne ved pytagoras, og bruker pytagoras enda en gang for å finne lengda fra sentrum av grunnflata til hjørnet.