Vi ser på andre måter vi kan skrive absoluttverdi på. Det vil si, bortsett fra den vi allerede kan; [tex]|x|[/tex]