Når vi vet at vi kan skrive [tex]|x|[/tex] som [tex]sqrt{x^2}[/tex], så er det en smal sak å derivere funksjonen. Dette kan vi eksempelvis gjøre med kjerneregelen.