Vi ser på et grunnleggende oppgavesett som innebærer eksponensiell vekst.