Vi finner nå den generelle funksjonen for den eksponensielle veksten.