Vi vet fra tidlig skolegang at [tex]a(b+c) = ab + ac[/tex], men det er viktig å huske at dette gjelder når a, b, og c representerer tall. Dersom det er snakk om funksjoner, så må man være mer påpasselig.