En veldig vanlig feil når man skal forkorte brøk, er å stryke ledd mot ledd i teller og nevner. Husk: Det er faktorer som kan strykes. Ikke ledd!