Dersom man har flere ledd i nevner på en brøk, ikke prøv å bryte opp brøken uten videre. Det går dersom det er teller som har flere ledd, men ikke nevner.