Et problem som mange støter på, er forskjellen på $(-2)^2$ og $-2^2$

Her er det viktig å forholde seg til vanlig regnerekkefølge. Ifølge regnerekkefølgen skal parenteser løses først, dersom de finnes. Deretter skal potenser regnes ut. Med disse to reglene skal vi kunne løse begge problemene.