Vanlige Feil

Regne ut (-2)^2 og -2^2


Et problem som mange støter på, er forskjellen på $(-2)^2$ og $-2^2$ Her er det viktig å forholde seg til vanlig regnerekkefølge. Ifølge regnerekkefølgen skal parenteser løses først, dersom de finnes. Deretter skal potenser regnes ut. Med disse to reglene skal vi kunne løse begge problemene.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.