Når man ikke har mulighet til å skrive brøker, så bruker man ofte skråstrek som deletegn. Dersom en multiplikasjon kommer rett etter, så er det ofte vanskelig å tolke uttrykket på en entydig måte, siden multiplikasjon og divisjon er likestilt under regnerekkefølga.