Vanlige Feil

Regnerekkefølge-nøtt, 6/2(1+2) = ??


Når man ikke har mulighet til å skrive brøker, så bruker man ofte skråstrek som deletegn. Dersom en multiplikasjon kommer rett etter, så er det ofte vanskelig å tolke uttrykket på en entydig måte, siden multiplikasjon og divisjon er likestilt under regnerekkefølga.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2014-12-01

Tull! 6/2(1+2)= x 6/2 + 12/2 = x 3 + 6 = x 9 = x

Aleksander 2014-12-02

Da er vi jo enige da.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.