Diskret Matte - Funksjoner

DM - Funksjoner 1 - Hva er en funksjon?


Vi skal få en mer generell forståelse for funksjoner, hva de er, og hva de gjør.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.

Kommentarer

Logg inn hvis du ønsker å legge igjen en kommentar!
Anonym 2013-12-08

Oppg b og c er en funksjon fordi alle elementene i domenet mapper til et unikt element i kodomenet, mens i oppg a mapper ikke alle alle elementene i domenet til kodomenet, så den er ikke en funksjon

Anonym 2015-05-13

C er en funksjon

Anonym 2015-05-25

Det er feil, det er bare C som er en funksjon her. B er ikke en funksjon for det blir ikke sendt fra unike elementer i domenet, 2 blir sendt til 2 elementer i kodoment. Dermed så gjelder ikke dette som en funksjon.

Besøk UDL på:

Om du kunne tenkt deg å hjelpe meg med å dekke kostnadene rundt UDL, så hadde jeg vært VELDIG takknemlig! En liten donasjon går en lang vei.