Vi skal få en mer generell forståelse for funksjoner, hva de er, og hva de gjør.