Vi ser på fasiten for de tre oppgavene som ble presentert i forrige video.

Husk kriteriene for at disse er funksjoner:
- Ethvert element i domenet må sendes til et unikt element i kodomenet
- Vektlegg "unikt". Hvert element i domenet skal sendes til et, og KUN et element i kodomenet