Vi ser på hva det vil si at en funksjon er injektiv, eller "en-til-en" som det også kalles.

Dette begrepet brukes om funksjoner der alle elementer i kodomenet som sendes til, kun blir sendt til av ET element i domenet.