Vi ser på surjektive funksjoner, som har den egenskapen at alle elementer i kodomenet er en funksjonsverdi av minst ett element i domenet.