En bijektiv funksjon (også kalt bijeksjon) er en funksjon som er både injektiv ("en-til-en") og surjektiv ("på").

Bijektive funksjoner (fra X til Y) er i tillegg inverterbare, som betyr at hvis vi snur funksjonen, så har vi fremdeles en fullverdig funksjon (fra Y til X), og dette er et fenomen som de aller fleste allerede har brukt i flere sammenhenger. For eksempel trigonometri, algebra og analyse.