Ved hjelp av venn-diagram beviser vi at snitt er distributivt over union. Dette er en av de mest fundamentale regnereglene for mengdelære, på lik linje med regelen om at union også er distributivt over snitt, som vi viste i Mengdelære 9.